Cesto postavljana pitanja

Program javlja, da nema veze sa internetom

Na vašem firewall-u (ili usmjerivaču) trebate imati otvorena vrata TCP i UDP izvana na portu 37. Ako ste u uredu ili nekom većem zaštićenom području, nečete moči upotrebljavati program zbog njihovih sigurnosnih restrikcija. Predlažemo da koristite program u privatnom online okruženju.